Kitap [Edebiyat]
Kitap [Roman]
Kitap [Edebiyat]
Kitap [Edebiyat]
Kitap [Edebiyat]
9789750515330

Hacı Murat / Lev Nikolayeviç Tolstoy; çev. : Leyla Soykut

Tolstoy, Lev Nikolayeviç, 1828-1910
2016
Kitap [Öykü]
Kitap [Edebiyat]
Kitap [Çocuk Kitabı]
9786052959787

Çekirdek / Lev Nikolayeviç Tolstoy; uyar. : Beyza Altay

Tolstoy, Lev Nikolayeviç, 1828-1910
2019
Kitap [Roman]
9786055610951

Diriliş / Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tolstoy, Lev Nikolayeviç, 1828-1910
2021
Kitap [Edebiyat]
9786053325390

Gençlik / Lev Nikolayeviç Tolstoy; çev. : Ayşe Hacıhasanoğlu

Tolstoy, Lev Nikolayeviç, 1828-1910
2020
Kitap [Edebiyat]
9789750739446

Kreutzer Sonat / Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tolstoy, Lev Nikolayeviç, 1828-1910
2020
Kitap [Edebiyat]